Проведено общо събрание на облигационерите на 23.09.2022 г.
изтегли

Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите от 30.06.2022 г.
изтегли

Протокол от Редовно общо събрание на акционерите от 16.06.2022 г.
изтегли

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите от 10.01.2022
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени