Съобщение за неуспешно приключила подписка
изтегли

Информационен документ по чл.100 б , ал.7 от ЗППЦК
изтегли

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите с дата на провеждане 03.04.2023 г
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени