Протокол от Редовно годишно общо събрание на акционерите от 16.06.2023 г.
изтегли

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 04.05.2023 г. - втора дата
изтегли

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 18.04.2023 г. - липса на кворум
изтегли

Проведено общо събрание на облигационерите на 03.04.2023 г.
изтегли

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 18.01.2023 г. - втора дата
изтегли

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 03.01.2023 г.
изтегли
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени